خرید عید

اندر حکایت ادب تدبیریون یا همون انتقال فرهنگ(خواستید بخونید بی فرهنگی) از راس هرم به کف
داماد وزیر صنعت آقای محبعلی وقتی از صفا سیتی برگشته در جواب خبرنگار هر اونچه از دهنش دراومده بجای گزارش گفته: (یه بخش هاییشه)
محبعلی: من به تو گزارش بدم؟

سردبیر معماری نیوز: نه. به من که نباید گزارش بدین. به افکار عمومی باید گزارش بدین

...

محبعلی: تو اگه منافع ملی رو میفهمیدی، هر چرت و پرتی که بهت گفتن رو نمی نوشتی بچه جون. فهمیدی؟

معماری نیوز: شما از وزارت نفت مامور شدین به وزارت صنعت. درسته؟

محبعلی: به توچه اصلا؟

معماری نیوز: بحث به تو چه نیست. شما باید پاسخگو باشین الان به رسانه ها

محبعلی: نه نیستم. اصلا به توچه؟
....

معماری نیوز: بله شما با رسانه مجبورید که حرف بزنید

محبعلی: تو غلط کردی که همچین چیزی میگی
....

معماری نیوز: اگر آقای نعمت زاده نسبت فامیلی با شما نداشتن این مسئولیت دوباره به شما داده میشد؟

....
معماری نیوز: میخام بدونم شما صلاحیت خودتون رومیتونین تایید کنید که برای اکسپو ایران بعنوان مدیر اجرایی.....

محبعلی: تو میخای تشخیص بدی؟

معماری نیوز: نه من دارم از شما میپرسم

محبعلی: تو چقدر سواد داری؟

معماری نیوز: من آدم بیسوادی هستم

محبعلی: من فوق لیسانس شهرسازی ام. لیسانس معماری ام.

معماری نیوز: پس تو وزارت نفت اونوقت سمتتون چی بوده؟

محبعلی: اونجا «یه قل دو قل» بازی میکردم

معماری نیوز: پس با این سابقه شما میتونید اکسپو رو مدیریت کنین؟

محبعلی: آره دیگه. تو اکسپو هم «یه قل دو قل» بازی میکنم.

معماری نیوز: پس آبروی کشور میره درسته؟

محبعلی: برو گم شو بابا. تو اگه آبرو میفهمی اون چرت و پرت ها و دروغ ها رو نمی نوشتی. اگه یه مقدار وطن پرست بودی میومدی اول از خودم میپرسیدی بعد مینوشتی.

معماری نیوز: ماموریت شما ۸ روز بود. ما منتظر موندیم که شما بیاین. اما مدت زیادی شما اونجا موندین.

محبعلی: صبر میکردی. هیچ اتفاقی نمی افتاد

................................................................
................................................................................

و سرانجام تلفن رو آفای مودب تدبیری یه قل دوقل باز قطع کرد
حالا صبر کرده پرسیده اینطوری ج میدی . واویلا از کشوری که شما نمایندشی
راستی خارجه خوش گذشت؟ خرید عید خوب بود؟

/ 0 نظر / 16 بازدید