حماسه ساز

▓▒▒░ نـلــرزد دل مـــا
█▓▒▒░ ز تهــدیـد و تـحــــریـم !
██▓▒▒░ ره مـــا حمـاســه ســت
███▓▒▒░ نـه ســـازش ، نـه تـســـلـیـــم !! . . .

/ 0 نظر / 13 بازدید